Kapcsolatfelvétel

Adja meg a képen látható kódot: Biztonsági kód
Az adatvédelmi szabályzatot elolvastam és azt elfogadom

Adatvédelmi szabályzat

A honlap üzemeltetője az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi  CXII. törvény 20.§ szerint a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

Az adatkezelés a honlap látogatóinak önkéntes hozzájárulásán alapul. A honlapon történő regisztráció az adatkezeléshez való hozzájárulásnak tekintendő.

Az adatkezelés célja:

  • a honlapon kínált szolgáltatásokra igényt tartó ügyfelek kiközvetítése a szerződött üzleti partnerek felé, kapcsolatfelvétel, díj-és árkalkuláció készítése céljából,
  • a szolgáltatások igénybevevőinek a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása,
  • hírlevelek küldése,
  • piackutatás, piaci elemzések készítése,
  • statisztikák összeállítása,
  • tájékoztatás nyújtása szolgáltatásainkról, általunk értékesített termékekről,
  • elektronikus levélben értesítés marketing akciókról, szolgáltatásainkkal kapcsolatos hírekről, hirdetésekről, akciókról,
  • ingatlan adás-vétellel kapcsolatos levelezés,
  • nyereményjáték,
  • kapcsolatfelvétel a honlapon kínált szolgáltatások iránt érdeklődő regisztrált felhasználóval.

 

Az adatgyűjtés köre: név, lakóhely, foglalkozás, életkor, nem, telefonszám, email cím

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés megszűnik az érintett kérésére való törléssel, illetőleg az adatkezelés céljának elérésével.

Az adatkezeléssel érintettek köre: A honlapon regisztrált magánszemély felhasználók

 

Az adatkezelő tákékoztatja az érintettet, hogy kezdeményezheti a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről és személyes adatainak helyesbítéséről is. Az érintett természetes személy kérelmére –a kérelem benyújtásától számított lefeljebb 30 napon belül – a honlap üzemeltetője írásban tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A felvilágosítás megtagadása esetén az érintett jogorvoslatért a bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

Határozat kiadva:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon.

 

Adatkezelő nyilvántartási száma: NAIH-65372/2013.

A honlap üzemeltetője nem maga végzi közvetlenül a honlapon kínált szolgáltatásokat, azokra vonatkozóan közvetítő szerepet tölt be az ajánlatot kérő érintett és a szolgáltatást végző szerződött partner között. Erre tekintettel az érintett adatait a szerződött partner részére az adatkezelő továbbíthatja, melyhez a regisztrációval az érintett ezúton hozzájárul.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság soron kívül jár el.

 

 


Kiemelt hirdetések
1.

eladó, Ipari telek, Nyíregyháza,

Hirdetés kód: FL-16111
Ár: 64 550 000  Ft 
Alapterület: 9222 m2
Szobák száma:

Nyíregyházán beépítetlen telek ELADÓ!

Az ingatlan a Debreceni úton  a Metró, a  4-es főút és M3-as autópálya közvetlen közel&ea ...

2.

eladó, Apartman, Vodice,

Hirdetés kód: I-15123
Ár: 1 800  Euro/m2 
Alapterület: 90 m2
Szobák száma: 1+1

Horvátországi apartmanokat, családi házakat és építési telkeket kínálunk eladásra!

Horvátország egyik legszebb üdülővárosá ...

3.

eladó, Építési telek, Hajdúszoboszló,

Hirdetés kód: FL-18108
Ár: 19 900 000  Ft 
Alapterület: 1010 m2
Szobák száma:

Építési telek eladó Hajdúszoboszlón!

Magyarország egyik legszebb fürdővárosának csendes, fürdőhőz közeli utcájában ajánlunk ép&i ...

4.

eladó, Ipari ingatlan, Hajdúszoboszló,

Hirdetés kód: I-17104
Ár: 150 000 000  Ft 
Alapterület: 3600 m2
Szobák száma:

Működő vállalkozás, telephely eladó Hajdúszoboszlón!

Biztos megélhetés, biztonságos befektetés!

Biztos alapokon működő, üzletkörrel is rende ...